Nabízené prostory

Informace o budově

Nemovitost tvoří pozemek parcelní číslo 2533/3 (1430 m2, zastavěná plocha a nádvoří) včetně na něm stojící stavby číslo popisné 2495 a pozemek parcelní číslo 2533/1(1243 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastráním území, obci a okrese Ústí nad Labem. Nemovitost je evidována na listu vlastnictví 158 pro katastrální úřad Ústí nad Labem.

Nemovitost se anchází v krajském městě Ústí nad Labem, které se nachází v severozápadní části České republiky. Město Ústí nad Labem je převážně průmyslové město s 95-ti tisíci obyvateli. Město se nachází 25 km jižně od německé hranice a 100 km severně od Prahy a je sedmé největší v České republice. Nemovitost se nachází v centru města mezi autobusovým nádražím a Mírovým náměstím (hlavní centrání náměstí města). V předmětné lokalitě se nachází řada obdobných maloobchodních prodejen vzhledem k tomu, že je to oblíbená pěší trasa.

Stavba byla postavena v roce 1969, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Konstrukčně se jedná o masívní železobetonový skelet z jedné strany s vyzděným obvodovým pláštěm, ze strany do ulice jsou skleněné výkladce. Nejzajímavější obchodní prostory jsou v 1.np, s přilehlými výlohami přímo naproti autobusové zastávce, prostory v 1.pp slouží jako sklady. Ve dvorním traktu je proveden nový finální povrch a je zde zřízeno parkování pro 30 aut.

 

 

Mapa

Úsporná opatření na nemovitosti v Ústí nad Labem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy.

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu

O společnosti

Developerská společnost HERITAGE REAL ESTATES xxx patří mezi developery s portfoliem rezidenčních i komerčních objektů. HERITAGE se v současné době věnuje rozvoji 6 lokalit v centrech českých a moravských měst.

O společnosti

Proč s námi

  • Atraktivní lokality v centrech měst
  • Férové podmínky
  • Zázemí mezinárodní společnosti
  • ALOKA EUROPE www.alokaproperties.com